ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „CLUB BIODERMA”


1. ОРГАНИЗАТОР И КАМПАНИЯ
 
1.1 Организатор на кампанията „CLUB BIODERMA” (наричана оттук нататък „КАМПАНИЯТА”) е „НАОС България ЕООД”, със седалище в гр. София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, ЕИК: BG 175406222 (наричан оттук нататък организатор).
1.2. КАМПАНИЯТА се осъществява чрез подизпълнител на организатора – Медияпост Хит Мейл България ЕООД.
1.3 Решението за провеждане на КАМПАНИЯТА според условията на настоящите официални правила е окончателно. Организаторът си запазва правото да променя официалните правила. Всички промени ще бъдат анонсирани публично на сайта club-bioderma.bg и ще влязат в сила 24 часа след тяхното въвеждане.
1.4 Официалните правила са налични безплатно за всеки заинтересован в рамките на периода на провеждане на КАМПАНИЯТА на сайта club-bioderma.bg (наричан оттук нататък Сайта), в раздел „Общи условия”.
1.5 Настоящите официални правила са валидни и за конкретни промоционални активности на организатора, които са част от КАМПАНИЯТА и за които организаторът ще помества конкретни обявления на Сайта.
1.6 Считано от датата им на публикуване настоящите официални правила са валидни от 01 януари 2020 г.
 
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

2.1 КАМПАНИЯТА се организира и провежда в рамките на Република България, в съответствие с условията, описани в настоящите Официални правила.  

3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1 КАМПАНИЯТА стартира на 01 януари 2020 г. и ще приключи на 31 декември 2020 г. включително. Организаторът си запазва правото да промени срока на кампанията.
3.2 В случай че организаторът реши да промени периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, тази промяна ще бъде публично оповестена според т. 1, ал. 1.3 от настоящите Официални правила.  

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 
4.1 Право на участие в КАМПАНИЯТА имат всички физически лица над 18 навършени години.
4.2 В КАМПАНИЯТА нямат право на участие служители на „НАОС България ЕООД”, както и на подизпълнители на организатора.
4.3 Чрез участието си в КАМПАНИЯТА, всички участници заявяват, че са запознати с настоящите официални правила и са съгласни напълно и безусловно с техните условия.
 
5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА И МЕХАНИЗЪМ
 
5.1 За да участват в КАМПАНИЯТА, потребителите трябва да се регистрират на сайта club-bioderma.bg. Регистрацията на всеки потребител се счита за валидна, след като той отвори имейл за потвърждение, изпратен към електронен адрес, посочен от него при регистрацията, няколко минути след регистрацията му на сайта, и кликне върху посочения в имейла линк за валидиране на регистрацията. При регистрация чрез Facebook и Google+ профил, регистрацията автоматично се счита за валидна след като потребителят потвърди своите данни.
5.2 При потвърждаване на регистрацията си, всеки участник автоматично получава 20 точки в своя профил. В определени моменти организаторът си запазва правото да обявява допълнителни светкавични награди, описани в чл. 7 на настоящите правила.
5.3 Всеки участник има възможност да печели допълнителни точки към своя профил в Сайта, като:
5.3.1 попълни изцяло своя профил
5.3.2 се включва в периодичните игри, обявени  в секция „БЛИЦ ИГРИ“ на Сайта
5.3.3 кани свои приятели за участие в КАМПАНИЯТА
5.3.4 регистрира касови бележки, доказващи покупка на един или повече продукти с марката BIODERMA.Единичната стойност на всеки закупен продукт трябва да е минимум 18 лв. (преди начислени отстъпки в търговския обект).
5.3.5 попълни въпросник за обратна връзка след тестване на продукт
5.4 Всеки участник може да получи допълнително 20 точки след като попълни всички полета в секция „Моят профил“, подсекция „Моят профил“.
5.5 Участието във всяка от периодичните игри (в секция „БЛИЦ ИГРИ“) в Сайта може да донесе на участника между 3 (три) и 5 (пет) допълнителни точки в неговия профил в Сайта. Точният брой точки за всяка игра е обявен публично на Сайта на КАМПАНИЯТА, в секция „БЛИЦ ИГРИ“
5.6 Участник в КАМПАНИЯТА може да получи допълнително 1 точка за всеки поканен, регистрирал се в Сайта и потвърдил регистрацията си свой приятел. За да се начислят точките към профила на участника, поканените приятели трябва да са се регистрирали за участие през уникалния линк на канещия ги потребител. Уникалният линк може да бъде видян от всеки регистриран участник в секцията „Моят профил“ в Сайта.
5.7 Всеки участник в КАМПАНИЯТА може да печели допълнителни точки и да участва за различни награди (описани в т.7), като регистрира доказателство за покупка на продукт/и BIODERMA, отговарящо на условията описани в т. 6, през бутона „Регистрирайте покупка“ в секция „Моят профил“, подсекция „Моите покупки“ на Сайта. Всеки регистриран продукт, който отговаря на условията, описани в т. 6, и е одобрен от администратор на Сайта, носи на участника 70 точки за първия закупен продукт и 100 точки за всеки следващ. В рамките на КАМПАНИЯТА всеки участник може да регистрира касови бележки за не повече от 18 закупени продукта, отговарящи на условията, посочени в чл. 6. Всеки качен касов бон ще бъде разгледан за одобрение от администратор в рамките на 5 работни дни. Всеки участник ще получи имейл дали неговият касов бон е бил одобрен или отхвърлен (и каква е причината за това).
5.8 Всеки участник ще получи допълнителни 25 точки на своя рожден ден.
5.9 Всеки участник ще получи допълнителни 50 точки при попълване на въпросник за обратна връзка след тестване на продукт.  

6. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОКУПКА И ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ
 
6.1 Доказателството за покупка на продукт/и BIODERMA, трябва да отговаря на следните условия:
6.1.1 За доказателство за покупка се приема касов бон или фактура за покупки на продукти BIODERMA, издадени от търговски обекти, които продават продуктите си на адрес на територията на Р. България. В случай на дистанционна продажба (онлайн, по телефона и др.) на продукти, участващи в КАМПАНИЯТА, доказателството за покупка се приема за валидно, когато закупените продукти се изпращат от адрес на територията на Република България. Няма да се считат за валидни доказателства за покупки от онлайн магазини, изпращащи продуктите си от чужбина (напр. eMAG, Notino и др.). 
6.1.2 За доказателство за покупка не се приема разписка за направена транзакция през ПОС терминал, която не е придружена от видим касов бон или фактура.
6.1.3 За покупки, направени през онлайн магазини или аптеки, задължително е да бъде представена фактура като доказателство за покупка.
6.1.4 Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на един или повече продукти с марката BIODERMA.
6.1.5 В доказателството за покупка трябва ясно да са посочени: името и адреса на търговския обект, от който е закупен продуктът, марката, името на продукта, единичната му цена (преди начислени отстъпка в търговския обект), датата на покупка.
6.1.6 Снимката или сканираното копие на доказателството за покупка трябва да отговаря на следните критерии:
6.1.6.1 Не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
6.1.6.2 Трябва да е във формат .jpg или .png
6.1.6.3 Не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
6.1.6.4 Не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи да валидирането ѝ.
6.1.7 Доказателства за покупка, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
6.2 В един касов бон може да бъдат включени един или повече продукти с марката BIODERMA, които участват в КАМПАНИЯТА.
6.3 Примерна снимка на валиден касов бон може да се види в уебсайта на КАМПАНИЯТА club-bioderma.bg.
6.4 Закупени продукти
6.4.1 Всеки регистриран продукт трябва да е на единична стойност минимум 18 лв. (преди начислени отстъпки в търговския обект).
6.4.2 Промоционалните комплекти се считат за един продукт.
6.4.3 Всеки регистриран продукт, закупен в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., се включва в КАМПАНИЯТА до края на 2019 г.
6.4.4 Покупката на всеки продукт, закупен в периода от 01 декември 2019 г. до 31.12.2020 г., но регистриран в рамките на 2020 г., се включва в КАМПАНИЯТА до края на 2020 г.  

7. НАГРАДИ
 
7.1 Наградите, които ще бъдат раздадени в КАМПАНИЯТА, са следните:
 
7.1.1 Награди в „Програма лоялност“– един от следните 5 продукта по избор на участника:
  • Мек измиващ гел за деца ABCDerm Moussant 200 ml
  • Atoderm душ олио 200 ml
  • Hydrabio H2O мицеларна вода 250 ml
  • Sebium H2O мицеларна вода 250 ml
  • Sensibio H2O мицеларна вода 250 ml
7.1.2 12 бр. месечни награди до края на 2020 г. – комплект продукти с марката BIODERMA. Наградата за съответния месец се тегли чрез специален компютърен софтуер на томболен принцип в първия ден на следващия месец. Томболата включва всички участници, които отговарят на условията, описани в чл. 7.2.2 на настоящите Официални правила.
7.1.3 Периодични светкавични награди – продукти или брандирани рекламни материали с логото на BIODERMA, по преценка на организатора, обявени предварително на Сайта.
7.1.4 Кампанийни томболни награди – награда по преценка на организатора, обявена предварително на Сайта в зависимост от текуща промоционална активност в рамките на КАМПАНИЯТА.  Броят на този тип награди и тяхното теглене се обявяват предварително в Сайта.
7.1.5 Кампанийни големи награди – награда по преценка на организатора, обявена предварително на Сайта в зависимост от текуща промоционална активност в рамките на КАМПАНИЯТА.  Броят на този тип награди и тяхното теглене се обявяват предварително в Сайта.
7.1.6 Тестови награди – тестови продукт BIODERMA според текуща промоционална активност в рамките на КАМПАНИЯТА. Броят на този тип награди и тяхното теглене се обявяват предварително в Сайта.
 
7.2 Условията за спечелването на награди са следните:
 
7.2.1 За да получи награда в „Програма лоялност“, в периода на КАМПАНИЯТА всеки участник трябва да регистрира (заедно или поотделно) доказателство за покупка на 6 продукта с марката BIODERMA. Всяко доказателство за покупка и  всеки регистриран продукт трябва да отговарят на условията, описани в т. 6.
7.2.2 В томболата за месечните награди участват потребители, които имат поне 200 точки, натрупани в профила им в Сайта. Участникът получава шанса си в месеца, в който точките му станат поне 200 или кратни на 200 (напр. поне 400, поне 600 и т.н.). Всеки следващи 200 точки дават на участника допълнителен шанс за участие в томболата за месечна награда. Томболата за месечна награда за конкретен месец се тегли автоматично, в първия ден на следващия месец, и включва всички участници, които отговарят на описаните тук условия.
7.2.3 В томболата за периодичните светкавични награди, когато такива са обявени предварително, участва всеки потребител, който е направил и успешно е потвърдил регистрацията си в Сайта. С потвърждаване на своята регистрация, всеки потребител участва единствено в томбола, валидна към деня на регистрацията му, и не може да участва в последващите томболи за светкавични награди. Светкавичните награди ще се печелят на случаен принцип, определен от организатора и обявен предварително в Сайта период. Потребител, който се регистрира и потвърди регистрацията си точно в или първи непосредствено след предварително зададен печеливш момент, ще бъде уведомен веднага, че печели светкавична награда.
7.2.4 В томбола за кампанийните томболни награди участват всички потребители, които в рамките на текущата седмица са качили в профила си касов бон, удостоверяващ покупката на продукт с марката BIODERMA, участващ в текуща промоционална активност на организатора, обявена на Сайта. Томболата за кампанийни томболни награди се тегли автоматично, в първия ден на следващата седмица, и включва всички участници, които отговарят на описаните тук условия.
7.2.5 В томбола за кампанийни големи награди участват всички потребители, които в рамките на предварително обявен на Сайта срок, са качили в профила си касов бон, удостоверяващ покупката на продукт с марката BIODERMA, участващ в текуща промоционална активност на организатора. Томболата за кампанийните големи награди се тегли чрез специален компютърен софтуер на предварително обявена на Сайта дата, и включва всички участници, които отговарят на описаните тук условия.
7.2.6 В томбола за тестова награда участват всички потребители, които в рамките на определен от организатора период, предварително обявен на Сайта, попълнят анкета за тестови продукт. Тегленето на томболата чрез специален компютърен софтуер се извършва до 10 работни дни след крайния срок за попълване на анкетата.
 
7.3 Допълнителни условия за спечелването на награди:
 
7.3.1 Участник, който е спечелил един тип награда, няма право да спечели същата награда отново.
7.3.2 Участник, който е спечелил периодична светкавична награда, може да спечели месечна или кампанийна, или тестова награда, ако отговаря на условията за това.
7.3.3 Участник, който е спечелил месечна награда, може да спечели всяка от следните награди: кампанийна награда или тестова награда, ако отговаря на условията за това.
7.3.4 Участник, който е спечелил някоя от кампанийните награди, може да спечели всяка от следните награди: месечна или тестова награда, ако отговаря на условията за това.
7.3.5 Всеки участник може да спечели най-много 3 награди в „Програма лоялност“ в рамките на КАМПАНИЯТА, за периода от 01 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.  

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
8.1 Участници, които бъдат изтеглени като победители, ще трябва да предоставят своите точни данни, за да може организаторът да се свърже с тях и да получат наградата си. Под „данни“ тук се разбира: име, фамилия, електронен адрес, офис на куриерска фирма „Speedy“ или пълен пощенски адрес, телефон за контакт. Тази информация ще бъде използвана, за да се валидират печелившите в КАМПАНИЯТА и за да бъдат доставени спечелените награди. Името и фамилията на участниците са задължителни и трябва да съвпадат с данните по лична карта. В случай че даден участник, спечелил награда, не желае да представи необходимите данни за получаването на наградата, той губи правото да получи спечелената от него награда.
8.2 Всеки участник носи лична отговорност за всяка директна или индиректна последица в резултат от неговите лични действия по участие в КАМПАНИЯТА.
8.3 Победителите в КАМПАНИЯТА се съгласяват имената им да бъдат публично оповестени от организатора или партньори на организатора. Организаторът не дължи каквато и да било компенсация на участниците за това, че имената им са били обявени като победители в КАМПАНИЯТА.
8.4 В случай че някой от участниците наруши настоящите правила и/или накърни доброто име на организатора и/или неговите подизпълнители и/или някой от участниците в КАМПАНИЯТА, то той ще бъде дисквалифициран от участието си в КАМПАНИЯТА.
8.5 С участието си в КАМПАНИЯТА всеки участник се съгласява да обезщети напълно организатора и/или неговите подизпълнители за всички съдебни и извънсъдебни действия, както и да заплати всички дължими такси или разходи, реално претърпени от организатора в резултат на нарушаване на настоящите официални правила от страна на участника.
8.6 Забранени са всякакви опити за зловредно манипулиране на Сайта. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Сайта, ще бъдат санкционирани от организатора с дисквалифициране на съответния участник, като в този случай организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
8.7 За манипулация по предходната точка ще се счита: 
  • Използване на повече от един профил, от едно и също лице, за участие в КАМПАНИЯТА; 
  • Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в КАМПАНИЯТА.
9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 
9.1 Печелившите ще бъдат информирани, че печелят със специално pop-up съобщение на Сайта (ако спечелят светкавична награда), както и на личния си електронен адрес, предоставен от тях при регистрация. Те ще трябва да предоставят лични и други свои данни, вкл. валиден телефон за връзка, за да получат наградата си. Всеки спечелил награда участник трябва в срок до 15 календарни дни от датата на спечелване да предостави през профила си в Сайта валиден телефонен номер, както и да избере населено място и офис на куриерска фирма „Speedy“, където иска да получи наградата. В случай че победителят не предостави своите данни за връзка в посочения срок, той може да получи съответната награда след това, като куриерските разходи са изцяло за негова сметка. За да заяви изпращане на наградата след посочения по-горе срок, печелившият участник следва да изпрати имейл на адрес club@club-bioderma.bg.
9.2 Имената на победителите ще бъдат обявени след спечелването на наградите съответната секция: „НАГРАДИ”, „КАМПАНИЯ“, „ТЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТИ“ или „ДРУГИ ИГРИ“ на Сайта.
9.3 Наградите ще бъдат изпратени за сметка на организатора до офиса на куриерската фирма, който потребителят е посочил на Сайта на организатора на КАМПАНИЯТА.   Наградите ще бъдат изпращани с куриер в рамките на 30 работни дни, считано от датата на спечелването на наградата. За избягване на всякакви съмнения награди няма да бъдат изпращани от организатора до адреси извън България. В случай че въпреки това печеливш желае да получи наградата си на адрес извън България, това ще бъде изцяло за негова сметка. Изпратените от Организатора към печелившите участници награди ще бъдат съхранявани в офис на куриерска фирма „Speedy“ в рамките на 7 календарни дни, след което ще бъдат върнати към Организатора. В случай че печеливш участник не вземе наградата си в посочения срок, той може да я получи, ако изпрати заявка за това по имейл на адрес club@club-bioderma.bg. Куриерските разходи по повторното изпращане на наградата са изцяло за сметка на печелившия участник. В случай, че наградата не бъде потърсена от печелившия в рамките на 2 календарни месеца след спечелването ѝ, то той губи правото да я получи.
9.4 Наградите от КАМПАНИЯТА не могат да бъдат заменени с техния паричен еквивалент или с какъвто и да е друг вид продукт.
9.5 Чрез участието си в КАМПАНИЯТА участниците се съгласяват техни имена да бъдат обявени публично и да бъдат използвани за маркетингови цели от страна на организатора или негови партньори за материали в пресата, както и за аудио или видео материали.
9.6 Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: три имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73.
 
10. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
 
10.1 Организаторът не носи отговорност:
10.1.1 В случай че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победител и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник.
10.1.2 При невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения.
10.2 Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта чрез Facebook съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. 
10.3 Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта.    

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
11.1 Правилата относно защитата и обработването на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни.
 
12. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
 
12.1 КАМПАНИЯТА може да бъде прекратена предсрочно от организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от организатора.
12.2 КАМПАНИЯТА може да бъде прекратена предсрочно и по решение на организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на „НАОС България“ ЕООД, поне 24 часа преди прекратяване на КАМПАНИЯТА.  

13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 
13.1 В случай че възникнат спорове между организатора и участниците в КАМПАНИЯТА, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.
13.2 В случай че за някой от участниците, бъде доказано от организатора и/или неговите партньори, като спечелил с помощта на измама, организаторът има право да търси обезщетение за направените по време на процедурата, за определяне на победителите и изпращане на наградите разходи.
13.3 Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в КАМПАНИЯТА с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.
13.4 Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в КАМПАНИЯТА с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.
13.5 Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  КАМПАНИЯТА в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.  

14. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ
 
14.1 Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата КАМПАНИЯ, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след края на КАМПАНИЯТА. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата за край на КАМПАНИЯТА. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на организатора: София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.
14.2 Жалбите се разглеждат от организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.